Gitterdrager for tak med ensidig fall eller som en del av et større takverk. Stavinndelingen varierer med spennvidden. Høyden øker med spennvidden. Spennvidde opp til ca. 25 m.

Gitter 5