top of page

Gitterdrager for tak med ensidig fall eller som en del av et større takverk. Stavinndelingen varierer med spennvidden. Høyden øker med spennvidden. Spennvidde opp til ca. 25 m.

Gitter 5

    bottom of page