top of page

Gitterdrager med tosidig fall. Mønet kan også være usymmetrisk plassert. Stavinndelingen varierer med spennvidden. Høyden ved opplegg bør være min. 400 mm. Høyden øker med spennvidden. Spennvidde opp til ca. 25 m.

Gitter 4

    bottom of page