top of page

Gitterdrager for bygg med forskjellig vegghøyde. Antall delstaver varierer med spennvidden. Konstruksjonshøyden bør være ca. 7 - 10 % av spennvidden og min. 400 mm. Spennvidde opp til ca. 25 m.

Gitter 3

    bottom of page