top of page

Gitterdrager der opplegget er beregnet på overgurt. Antall delstaver varierer med spennvidden. Konstruksjonshøyden bør være ca. 7 - 10 % av spennvidden og min. 400 mm. Spennvidde opp til ca. 25 m.

Gitter 2

    bottom of page