top of page

Limtre og ståldragere

Limtre

Vi prosjekterer og leverer alt av dragere og søyler i alle dimensjoner og kvaliteter for hvert bygg. Dette gjelder både for stål og limtre.

Limtre er et materiale som gir stor arkitektonisk frihet. Limtre er sterkt, lett og kan både bøyes og settes sammen til bjelker som gir stor spennvidde.

 

Limtre har høy bæreevne i forhold til egenvekt. I den sammenheng er det faktisk like sterkt som stål.

Det innebærer at man kan skape like store konstruksjoner med store, frie spennvidder samtidig som man holder bjelkevekten nede. I mange tilfeller forenkler dette grunnkonstruksjonen og sparer både tid og penger.

 

Limtre har høy brannmotstand, ved brann i et bygg med limtre som bærematerial skjer en forkullingsprosess som skaper et beskyttende lag av kull rundt en intakt kjerne av friskt tre.

 

Limtre fra er et bærekraftig og fornybart konstruksjonsmateriale med råvarer fra miljøsertifiserte skoger i Norge og Sverige.

8_Detaljer-Gitterbjelker_Lavopploest.jpg
34_Takstol-Jerndrager_Lavopploest.jpg
Ståldragere

Vi beregner og dimensjonerer alle typer ståldragere og søyler. I bygg er HEA, HEB, IPE og HUP mest brukt.

Vi leverer sort stål, primet, og lakkert i RAL alt etter kundes ønske og behov.

 

HEA-bjelke er formet som bokstaven "H". Prinsippet som ligger til grunn for formen er at materialet utsettes for størst belastning i overflaten under tverrgående bøyebelastning.

Følgelig bærer flensene, som er tykkere og sterkere, en større andel av belastningen, mens den tynnere levetiden er mindre belastet. Stivheten og bæreevnen til en H-bjelke mye større hvis en bøyelast påføres vinkelrett på flensen, dvs. parallelt med levetiden, enn omvendt.

 

Mindre HEA-bjelker (opp til HEA 300) er flensbredden noe mindre enn dybden. På profiler større enn HEA 300 er imidlertid flensbredden alltid 300 millimeter, så dybden er større.

 

HEB-bjelke minner mye om HEA-bjelken med unntak av at midtdelen og flensen er tykkere. Dette innebærer at HEB-bjelker har høyere stivhet ved både langsgående og aksialbelastning enn HEA-bjelker.

Med denne bjelken oppnår man en bedre bøyebestandighet og vridningsstivhet.

Akkurat som for HEA-bjelker er bøyestivheten mye bedre når belastningen skjer vinkelrett mot flensen enn når den skjer parallelt med denne.

 

Ulempen med HEB-bjelke sammenlignet med HEA er at den er ca 20-30% tyngre. Dette grunnet både tykkere midtdel og flens.

Bruksområdene er de samme som for HEA-bjelker,  bygg og infrastruktur. HEB-bjelkens kraftigere utførelse gjør den mer anvendelig i bruksområder der belastningen er høyere. 

 

IPE-bjelken er en smalflensbjelke. Ved gitt profildybde er flensbredden bare mellom 50 % og 70 % sammenlignet med HEA- og HEB-bjelker. Med at midtdelens og flensens tykkelser er mindre enn tilsvarende verdier for HEA, og HEB-bjelken, innebærer dette at bestandigheten mot deformering gjennom bøying eller vridning er betydelig lavere enn for HEA og HEB. Vekten er selvfølgelig også lavere.

 

IPE-bjelken brukes oftest i byggeprosjekter med lav belastning der profilens lave vekt gir fordeler.

Den kan også komplettere H-bjelker i seksjoner med lett belastning i mer komplekse byggprosjekter. 

bottom of page